Wie zijn we?

Het webadres van onze website: www.solumobvolontaires.be

Gebruiksvoorwaarden van de website

Wettelijke bepalingen

De website waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en die hieronder wordt vermeld, is eigendom van SOLUMOB VOLONTAIRES A.S.B.L., waarvan het ondernemingsnummer 0675.928.068 is en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Chaussée de Gent 1434, 1082 Sint-Agatha-Berchem.
De contactgegevens voor de site en de publicatie ervan zijn als volgt SOLUMOB VOLONTAIRES A.S.B.L., met ondernemingsnummer 0675.928.068 en maatschappelijke zetel te Chaussée de Gand 1434, 1082 Sint-Agatha-Berchem.
Deze site wordt gepubliceerd en gehost door “OVH”.

Aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden

Door deze website en onze applicaties te bezoeken of te gebruiken, hetzij op persoonlijke titel en/of namens de rechtspersoon waarvoor u optreedt als agent, tussenpersoon of werknemer, gaat u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord met de onderstaande voorwaarden.
SOLUMOB VOLONTAIRES kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen om ze aan te passen aan veranderende ontwikkelingen in de diensten en/of het gebruik ervan. We nodigen je daarom uit om ze te raadplegen bij elk bezoek om de laatste versie te controleren. Deze laatste versie is permanent beschikbaar op de SOLUMOB VOLONTAIRES website en applicaties.
Het gebruik van bepaalde door SOLUMOB VOLONTAIRES aangeboden diensten impliceert dus uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van al deze voorwaarden. Toegang tot bepaalde diensten kan ook zijn onderworpen aan de volledige aanvaarding van de specifieke gebruiksvoorwaarden, die een aanvulling vormen op deze algemene voorwaarden.

Beschrijving van de aangeboden diensten

Het doel van de website van SOLUMOB VOLONTAIRES is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. SOLUMOB VOLONTAIRES spant zich in om de informatie op de site van SOLUMOB VOLONTAIRES zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit door het bedrijf zelf wordt veroorzaakt of door derde partners die de informatie verstrekken.
Alle informatie op de SOLUMOB VOLONTAIRES website is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de SOLUMOB VOLONTAIRES website niet exhaustief. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

Contractuele beperkingen op technische gegevens

SOLUMOB VOLONTAIRES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbinden de gebruikers van de site zich ertoe de site te betreden met recente, virusvrije apparatuur. en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie

Intellectuele rechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op deze website en de compilatie en rangschikking ervan (teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, video’s, software, databases, gegevens, enz. De intellectuele eigendomsrechten van SOLUMOB VOLONTAIRES zijn voorbehouden, onder voorbehoud van eventuele rechten van derden.
De SOLUTION MOBILITE namen en logo’s die op de website verschijnen zijn beschermde handelsmerken en/of handelsnamen. Het handelsmerk SOLUMOB mag niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die identiek zijn aan die van MOBILITEITSOPLOSSING. Het handelsmerk van SOLUTION MOBILITE of een identiek of gelijksoortig teken mag niet gebruikt worden in verband met goederen of diensten die identiek of gelijksoortig zijn aan die van SOLUTION MOBILITE wanneer een dergelijk gebruik resulteert in een risico van verwarring bij de consument te creëren of die SOLUTION MOBILITE of SOLUMOB VOLONTAIRES zouden devalueren of in diskrediet brengen.
Tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend, mogen gebruikers onder geen enkele omstandigheid de inhoud kopiëren, reproduceren, vertalen, weergeven, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, distribueren, uitzenden, in licentie geven, overdragen of verkopen, op welk medium dan ook, op welke manier dan ook, of op welke manier dan ook, het geheel of een deel van deze website te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOLUTION MOBILITE. Elke inbreuk kan leiden tot civiele en strafrechtelijke procedures.

Beperking van aansprakelijkheid

SOLUMOB VOLONTAIRES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht bij toegang tot de site van SOLUMOB VOLONTAIRES en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de vereisten van de site van SOLUMOB VOLONTAIRES of van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de vereisten van de site van SOLUMOB VOLONTAIRES. niet voldoen aan de specificaties vermeld in punt 4, of het verschijnen van een bug of incompatibiliteit. SOLUMOB VOLONTAIRES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies, enz.). of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de website van SOLUMOB VOLONTAIRES. Interactieve zones (mogelijkheid tot het stellen van vragen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. SOLUMOB VOLONTAIRES behoudt zich het recht voor om het recht om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die op deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de toepasselijke Belgische wetgeving en in het bijzonder met de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt SOLUMOB VOLONTAIRES zich eveneens het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in vraag te stellen.
de gebruiker civielrechtelijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.) en deze berichten te verwijderen. van de site.

Gebruik van cookies

SOLUMOB VOLONTAIRES gebruikt alleen cookies die een laag risico vormen voor de betrokken internetgebruiker, waarvoor volgens de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005 (LCE) geen toestemming van de internetgebruiker nodig is.
Echter, zoals vereist door artikel 129, 1° van de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005, wil SOLUMOB VOLONTAIRES de bezoekers van haar Website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computers van websitebezoekers. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de internetgebruiker, zodat deze niet hoeft te deze informatie niet opnieuw in te voeren bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen voor een optimale grafische weergave, terwijl andere ervoor zorgen dat een internettoepassing correct functioneert. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer installeert, kunt u uw browser zo instellen dat dit wel gebeurt.

Koppelingen naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten, evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen, die u uitsluitend ter informatie ter beschikking worden gesteld. SOLUMOB VOLONTAIRES heeft geen zeggenschap over deze We kunnen de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie niet garanderen. SOLUMOB VOLONTAIRES wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongepaste of onwettige inhoud. of onwettig aanwezig zijn op de hyperlinks, evenals voor alle schade die kan voortvloeien uit het raadplegen ervan.
SOLUMOB VOLONTAIRES kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid hanteren dat in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. van deze gegevens. Gebruikers worden daarom uitgenodigd om dit zelf te controleren door de privacyclausules te raadplegen die op elke website moeten staan.
Als u een hypertext link van uw site naar de site van SOLUMOB VOLONTAIRES wilt maken, neem dan contact op met de webmaster die u zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid van de link. van je verzoek.

Contact

U kunt uw opmerkingen, suggesties of andere vragen sturen door een bericht te sturen via het “contact”-formulier of per post naar het volgende adres:
SOLUMOB VOLONTAIRES A.S.B.L.
Gandsesteenweg 1434
1082 Sint-Agatha-Berchem

Beslechting van geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze dienst zal worden voorgelegd aan een bemiddelaar. Als dit niet lukt, wordt het geschil doorverwezen naar de rechtbank. Brussel (België). SOLUMOB VOLONTAIRES behoudt zich het recht voor de zaak voor te leggen aan een andere bevoegde rechtbank indien zij dit wenselijk acht.

Gebruik van de verzamelde persoonlijke gegevens

Reacties

Wanneer u een reactie achterlaat op onze website, worden de gegevens die u in het reactieformulier invoert, evenals uw IP-adres en de user-agent van uw browser, verzameld om ons te helpen spam te detecteren. ongewenste opmerkingen.

Een geanonimiseerde tekenreeks die is gemaakt van uw e-mailadres (ook bekend als een hash) kan naar de Gravatar-service worden verzonden om te controleren of u deze gebruikt. De Gravatar vertrouwelijkheidsclausules zijn hier beschikbaar hier: https://automattic.com/privacy/. Zodra je commentaar is gevalideerd, zal je profielfoto publiekelijk zichtbaar zijn naast je commentaar.

Media

Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen uploadt naar de website, raden we u aan om geen afbeeldingen te uploaden met EXIF-gegevens van GPS-coördinaten. Bezoekers van Uw website kan locatiegegevens van deze afbeeldingen downloaden en extraheren.

Contactformulieren

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, wordt u gevraagd om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Dit is puur voor je gemak, zodat je deze informatie niet hoeft in te voeren als laat later nog een reactie achter. Deze cookies verlopen na een jaar.

Als u naar de inlogpagina gaat, wordt er een tijdelijke cookie aangemaakt om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt automatisch verwijderd wanneer u de uw browser.

Wanneer u inlogt, stellen we een aantal cookies in om uw inloggegevens en schermvoorkeuren vast te leggen. De levensduur van een verbindingscookie is twee dagen, die van een cookie De schermoptieperiode is één jaar. Als u “Onthoud mij” aanvinkt, wordt uw verbindingscookie twee weken bewaard. Als u zich afmeldt bij uw account, wordt de verbindingscookie verwijderd.

Als u een publicatie wijzigt of publiceert, wordt er een extra cookie opgeslagen in uw browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Het geeft alleen de ID aan van de publicatie die u zojuist hebt gewijzigd. Het vervalt na één dag.

Ingesloten inhoud van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker die andere site bezoekt.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten en uw interacties met deze ingesloten inhoud bijhouden als u een ingelogd account hebt op hun website.

Statistieken en bezoekerstelling

Gebruik en doorgifte van uw persoonlijke gegevens

Hoe lang worden uw gegevens bijgehouden?

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd opgeslagen. Hierdoor kunnen we volgende reacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze in de moderation-wachtrij te laten staan.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (waar mogelijk), slaan we ook de persoonlijke gegevens op die in hun profiel worden vermeld. Alle gebruikers kunnen gegevens bekijken, wijzigen, toevoegen of verwijderen. of hun persoonlijke gegevens te allen tijde te verwijderen (met uitzondering van hun gebruikersnaam). Sitebeheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

De rechten die u heeft over uw gegevens

Als u een account hebt of als u reacties hebt achtergelaten op de site, kunt u vragen om een bestand te ontvangen met alle persoonlijke gegevens die we over u hebben, inclusief de gegevens die u aan ons heeft verstrekt. U kunt ook vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit geldt niet voor gegevens die zijn opgeslagen voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

De commentaren van bezoekers kunnen worden gecontroleerd met behulp van een geautomatiseerde dienst om ongewenste commentaren op te sporen.