Uw mobiliteit,
ons geluk

We zijn een gemotiveerd team van vrijwillige chauffeurs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest die mensen met mobiliteitsproblemen helpen.

Doe mee als je nieuwe mensen wilt ontmoeten en tegelijkertijd een positieve impact op de samenleving wilt hebben.

Burgers begeleiden,
onze passieonze wensonze zinons geluk

Opgericht op 23 mei 2017, heeft vzw Solumob Volontaires als doel mensen met beperkte mobiliteit aan te moedigen om deel te nemen aan het sociale leven. Daarbij leggen we de nadruk op vrijwilligerswerk.
Deze vereniging heeft zich ontwikkeld om twee belangrijke problemen op te lossen:  

De eenzaamheid van personen met een beperkte mobiliteit

Of het nu is omdat hun familie geen tijd heeft, omdat ze geen naaste familieleden meer hebben of omdat ze alle contact met de buitenwereld hebben verloren als gevolg van mobiliteitsproblemen, mensen belanden in de eenzaamheid. Ze hebben geen toegang (meer) tot gezondheidszorg waardoor hun gezondheid erop achteruit gaat

Het verslechterende imago van vrijwilligerswerk in begeleid vervoer

Sommige mensen zien het als een mogelijkheid om de eindjes aan elkaar te knopen of om zich te verzekeren van een bepaalde winstgevendheid. Deze visie gaat echter in tegen de essentie van vrijwilligerswerk: de primaire motivatie is niet financieel en de vrijwilliger voert acties uit ten voordele van anderen. 

Deze 2 problemen hebben Solumob Volontaires ertoe aangezet om haar initiatief op te starten : het creëren en beheren van een netwerk van gemotiveerde vrijwilligers. Solumob Volontaires zet de intermenselijke relaties, het helpen van burgers en het «echte » vrijwilligerswerk in de kijker..

Dankzij dit netwerk van vrijwilligers biedt de vereniging een begeleide vervoersdienst aan voor personen met beperkte mobiliteit. De dienst wordt verleend door vrijwilligers die hun eigen voertuigen gebruiken. Het is onze bedoeling om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de mensen die verzorgd worden. Dat doen we door hen aan te moedigen om met elkaar te praten, te luisteren en elkaar te respecteren.  

Ons contacteren

Contact & Informatie  Zij steunen ons

  vzw Solumob Volontaires
  Gentsesteenweg 1434,
  1082 Sint-Agatha-Berchem
  BE0675.928.068

  Email : info(a)solumobvolontaires.be
  Boekingen
  0493/40.74.20
  reservation(a)solumobvolontaires.be